Drzwi wewnętrzne
Drzwi zewnętrzne
Parapety
Okna PCV
Okna dachowe
Systemy zaciemnień
Bramy
Okna drewniane

INFORMACJA O RODO 

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”) w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujemy, następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Przedsiębiorstwo  Usługowo – Handlowe  „ GAMI”  Mirosława  Gałecka  z siedzibą  w Kielcach  25-801  Kielce,  ul. Krakowska 291.   NIP:  959-002-01-83   , REGON  260471330.  

2. Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem dane adresowe: P.U.H. GAMI   Mirosława  Gałecka   z siedzibą w Kielcach ul. Krakowska 291.  Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Cel przetwarzania danych i na jakiej podstawie.

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane, po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą, w celu:

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą do zawarcia i realizacji umowy, podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

- odpowiedzi na pytanie lub prośbę w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania pytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy), wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją pytania lub prośby; zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co może skutkować brakiem odpowiedzi, podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a) RODO,

- wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – art. 6 ust.1 lit. c) RODO,

- marketingowym tj. oferowania produktów przez Administratora – podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) RODO,

- ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust.1 lit. f) RODO.  

4. Podejmowanie decyzji w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie.

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujące skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

5. Odmowa podania danych osobowych

Podanie danych, w związku z zawieraną umową, jest konieczne do jej zawarcia oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.  

6. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora innym podmiotom

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez pracowników i współpracowników Administratora, jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych osób, które korzystają z danych osobowych, aby wypełnić swoje zadania związane ze stanowiskiem pracy. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora i na podstawie zawartych umów np.: przedsiębiorstwa montażowe , transportowe,   przedsiębiorstwo świadczące na naszą rzecz usługi księgowe , doradcze, analityczne, audytowe, prawne, podatkowe. Podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie - w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy świadczące usługi bankowe; firmy świadczące usługi prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.  

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania wyrażonej przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzane były w oparciu o wyrażenie zgody.

8. Prawa dotyczące danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, - przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody (przekazane dane osobowe mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Korzystanie ze swoich praw

Administrator zapewnia podmiotom realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.  

10. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z nami

Kielce, ul. Krakowska 291

500-588-589

41-345-06-78

biuro@gami-okna.pl

 

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

Sobota 9:00 - 13:00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone